Winterse omstandigheden in Buytenpark

Aan het begin van de kerstvakantie werd het Buytenpark voorzien van een dik pak sneeuw. De Galloway runderen, Exmoorponys en Drentse heideschapen weten zich goed te redden, zelfs onder deze barre omstandigheden. De dieren worden desondanks ook bijgevoerd om ze in goede conditie te houden.

Deze Exmoorponys behoren tot de nazaten van echte oerponys. Ze gedijen uitstekend in het Buytenpark en weten onder de sneeuw bij hun voedsel te komen door met hun hoeven de sneeuw weg te schrapen. Het veulen op de voorgrond heeft nog een dikke wintervacht.

Zie ook: www.exmoorpony.nl

Drentse heideschapen zijn ook ingezet als grazers in het Buytenpark. Ze liggen vaak in de luwte van de houtrillen (boomstapels) en zijn echte fijnproevers die aan de uitgebloeide planten knagen. De combinatie van runderen, paarden en schapen zorgt in een begrazingsgebied voor een gevarieerde plantengroei. Voorwaarde is wel dat het aantal dieren niet te groot is omdat dan overbegrazing kan optreden met negatieve gevolgen voor de flora en fauna.

Witte wolbalen in een besneeuwd landschap, de dieren zijn oorspronkelijk afkomstig van de schaapskudde in Ruinen, Drente.

Zie ook voor meer info. over de Zoetermeerse parken: p://mos.zoetermeer.nl/e/d/natuur/brochure_kom_mee_naar_buiten.pdf

Net als de runderen en ponys gebruiken deze Drentse heideschapen vaste paden door het park. Daardoor ontstaat er veel variatie in de begroeiing van het gebied.

Op de achtergrond de derde baan van Snowworld, duidelijk niet passend in de opzet van deze voormalige puinstortheuvels. Nu dreigt er een 4e baan naast gezet te worden van 300 meter lang en 63 meter hoog. Dat is niet alleen geen gezicht, maar ook een schending van de gemaakte afspraken over de inrichting van het gebied na de komst van de derde baan.

Deze panoramaborden geven duidelijke informatie over heden en verleden van de omringende polders. De skyline biedt zicht op dorpen als Zoeterwoude en Stompwijk, maar ook op grotere steden als Den haag, Delft en Leidschendam. Voor de wandelliefhebbers een prima mogelijkheid om aan de conditie te werken. Ook mountainbikers passeren regelmatig de telpost van Vogelwerkgroep Zoetermeer: www.vwgzoetermeer.nl

Dit vrouwtje blauwe kiekendief trof ik donderdag 23 december jagend aan in het Buytenpark. Van deze soort zijn nog maar zo’n 50 broedparen over in Nederland. Zie ook:   http://www.synbiosys.alterra.nl/Natura2000/documenten/profielen/vogels/profiel_vogel_A082.pdf  Door te sterke verruiging van duingebieden, verbossing en concurrentie krijgt de blauwe kiekendief het steeds moeilijker in ons land. Vrijwel jaarlijks doen 1 of meerdere blauwe kiekendieven in najaar en winter het Buytenpark aan. Ze jagen hier op muizen en kleine zangvogels in het open terrein. Heel bijzonder dus om er net eentje te treffen. Gelukkig had ik mijn telelens  gereed.

Iedereen kent wel het roodborstje die insecten en wormen komt oppikken wanneer je in de tuin bezig bent.

Dit Gallowayrund maakt de weg vrij met zijn gegraas voor de roodborst die nu weer voedsel kan vinden. Ik bleef stokstijf staan, er zaten muggen om mij heen en het roodborstje vloog heen en weer tussen mij en het Gallowayrund om de muggen uit de lucht te plukken.

Het rund zit vol met de vruchten met zaden van de gewone klit. Die ballast raken ze weer kwijt wanneer ze in het voorjaar verharen. Vogels komen af op de zaden van de klit in najaar en winter.

Dit zijn kaardebollen waarvan de vruchten, die hier zichtbaar zijn, vol zitten met zaden. Putters of distelvinken, maar ook kneu en groenling komen massaal op deze voedselbron af. Voor zaadeters is het belangrijk dat dergelijke planten in najaar en winter blijven staan. Insecten overwinteren zelfs in de holle stengels van dergelijke planten.Goed dat deze planten de ruimte krijgen in het Buytenpark.

Op deze foto is goed te zien hoe de vrucht van de kaardebol eruit ziet. Je kunt ze op veel plaatsen in het Buytenpark aantreffen. In het voorjaar komen veel vlinders en andere insecten op de opvallende bloemen af.

Deze fazanthen doet zich tegoed aan de zaden van kruidachtige planten die zijn blijven staan. Iedereen die wel eens in het Buytenpark komt zal deze vogels tegen komen, al was het alleen al door de luidruchtige manier van opvliegen en de lange staart.

Deze fazanthaan is een kleurige vogel die in een ver verleden door de Romeinen werd ingevoerd. In het Buytenpark weten ze zich goed te handhaven vanwege de aanwezigh
eid van de vele ruigtekruiden die voedsel leveren in de vorm van zaden. De kuikens zijn afhankelijk van insecten en die komen hier dan ook veel voor.

Zicht vanaf de Meerpolder en Drooggemaakte polder op het heuvellandschap van het Buytenpark. De skyline van Zoetermeer dreigt definitief verstoord te worden met een 63 meter hoog gebouw: de 4e baan van Snowworld. Omdat dit gebouw niet in te passen is moet het een icoon worden voor Zoetermeer, een gebouw met uitstraling. Uitstraling zal het zeker hebben, maar in goed Nederlands heet dat horizonvervuiling. Zie ook: www.vwgzoetermeer.nl

Deze boerenganzen of soepganzen maken een hoop kabaal wanneer je langs loopt. Het zijn prima waakhonden op een erf.

In de omliggende polders rond het Buytenpark vind je ook exoten zoals deze Indische gans die zich bij de boerenganzen heeft aangesloten. In het wild komt deze soort in ons land tegenwoordig ook tot broeden. Zijn wilde soortgenoten zijn in staat om over de Himalaya te vliegen, toppen tot meer dan 8000 meter hoog!

Grauwe ganzen broeden in Zoetermeer vooral in het Westerpark, Benthuizerplas maar ook in de lage en natte delen van het Buytenpark. In de wintermaanden komen daar de overwinteraars bij.

Behalve grauwe ganzen kun je in de winter tegenwoordig ook grote groepen kolganzen en in kleinere aantallen ook brandganzen aantreffen in de Meer- en Geerpolder. Vanaf de toppen van het Buytenpark is dat een machtig gezicht. De jacht op deze vogels om schade te beperken is een aantasting van de rust in deze polder en schending van onze internationale verantwoordelijkheid als opvanggebied. De 80.000 ha. die hiervoor in Nederland is gereserveerd is onvoldoende. De Meerpolder zou in de wintermaanden ee opvang- en rustgebied moeten zijn voor vogels in het algemeen.

Er loopt een uitstekend fietspad onderlangs het Buytenpark richting de Meerpolder. Meer paden geeft meer versnippering met meer druk op het begrazingsgebied. Wil je natuurwaarden handhaven, dan moet je het gebied zoneren.Het leisurebeleid van Zoetermeer faalt wat dit betreft aan alle kanten. Met leisure wordt recreatie bedoeld, maar je kunt daar in dit geval goed grootschalige recreatie voor invullen.

Deze bergeend kwam ook even langs vliegen. Bergeenden broeden in het voorjaar onder de stapels boomstammen op afgelegen plekken in het Buytenpark. Later in het seizoen kun je ze dan met een toom kuikens tegen komen bij de waterpartijen aan de westkant van het park. Het zijn opvallend bont gekleurde eenden en de mannetjes zijn iets groter dan de wijfjes met een rode knobbel op de snavel.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Zoogdieren. Bookmark de permalink .

Een reactie op Winterse omstandigheden in Buytenpark

  1. Rob Wils zegt:

    Onverwachts kwam ik op deze Link. Wat een prachtige foto`s en een toonbeeld van intresse, natuurbelevenis/behoud en gelijk een “strijd” tussen commerciële en natuur belangen.Met het oog op de toekomst laat dit Byuitengebied ons zien hoe, met het verstrijken van de tijd dit gebied steeds belangrijker wordt. Eenmaal bebouwd buitengebied is als recreatie en kennis/belevings/historiegebied voor generaties verloren. Kunst/cultuur,natuur, ontspanning en woongenot zijn allemaal items die in evenwichtigheid aanwezig behoren te zijn in een dicht bevolkt gebied. Deze site verteld het belang van natuurbelang. [voor alle jaargetijden,voor iedereen]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s